Faktoring, firmalar için çoğu zaman vazgeçilmez bir enstrümandır.Yapılan vadeli satışlar karşılığında alınan özellikle çekleri gününden evvel belirli komisyon karşılığında nakte çevirmeye faktoring denilir. Genel olarak ücretlendirme şu şekildedir: 1- Faktoring ücreti : Faktoring şirketleri ön ödeme yaptığında vade ve o günkü piyasa şartlarını (faiz)…