Yazılar

İnşaat sektöründe yeni yönetmelik..2 Haziran’da başlıyor..

Türkiye’de şantiye şefleri aynı anda bir çok inşaatta ve bir çok şehirde görev alabiliyordu.Bu durum değişiyor.

Şantiye şefi hangi şehirde görev aldıysa başka bir şehirdeki inşaatta görev alamayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı  inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere,  şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan  şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan  yönetmelik, yapı ruhsatına tabi her türlü yapım ve yıkım işinde, şantiye  şefliğini üstlenecek ilgili teknik elemanları kapsayacak.Yapı ruhsatına tabi bütün yapıların; şantiye şefliğinin, yapı  müteahhidi ile şantiye şefi arasında düzenlenen ve asgari olarak işin adı,  süresi, ücretiyle, iş yeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik  adreslerini içeren iş sözleşmesine göre yürütülmesi esas olacak.

Değerli ziyaretçi; İnşaat sektöründe iş yapıyorsanız,son dönemlerde bir çok inşaatçı firmanın çeklerini ödemediği ve karşılıksız çek kestiğini biliyorsunuz. Ekofins ile sizinle ticaret yapmak isteyen inşaat şirketlerini sorgulayabilir gelecek dönemde çeklerini ödeyip ödemeyeceğini öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın..Firma sorgulama,çek sorgulama,karşılıksız çek

Şantiye şefliği şartlarını haiz olması halinde yapı müteahhidi,  şantiye şefliğini üstlenebilecek, bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı  aranmayacak.

Her türlü bildirim ve tebligat, tarafların beyan ettikleri tebligata  elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilecek. İlgili mevzuatın da aksi  belirtilmediği müddetçe ayrıca yazılı bildirim yapılması şartı aranmayacak.

GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALDIRILMASI YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Yeni yönetmelik

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına gerekli inşaat ve iş  organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak  ve uygulatmakla sorumlu olacak.

Görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için  gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahip şantiye şefi, bu yetkinin  yapı müteahhidince kullandırılmaması halinde sorumlu tutulamayacak.

Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı  gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter  aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi  gerekecek.

Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az 1 gün  önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorunda olacak.

Söz konusu yönetmelik, 2 Haziran’da yürürlüğe girecek.