Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri geliştirme ve eğitim idaresi ( KOSGEB ) bilgi bankasında onbinlerce firma bulunmakta.

Esasen bu firmalardan hangilerine destek verildiği açıklansa ve firma sorgulama dan bulunabilir olsa Firma istihbarat ı açısından büyük kazanım olabilir.

Kim kendi öz sermayesi ile iş yapıyor kim devlet destekli iş yapıyor bu anlaşılmış olmakla beraber, firmanın geçmişi hakkında bilgi sahibi olunması açısından önemli olacaktır.

Firma sorgulama çek sorgulama ve ticari istihbarat yaparken tüm detaylar önem kazanmaktadır.

Bizim en büyük sorunumuz belkide kurumlar arasındaki kopukluktur.Tabi son zamanlarda bu nisbeten aşılmış olsa da hala yeterli değil..

Örneğin İTO İstanbul Ticaret Odası ile Kosgeb aynı veritabanını kullanıyor olsa ve bu bilgilerini üyeleri ile paylaşsa güzel olmaz mı?